Dnes je středa 21.10.2020, 12:27, svátek má Sabina.

Prodej nemocnice - plnou parou vpřed

Rumburk - 

Transparentnost v první řadě
Přesně po třech měsících se sešlo koncem března rumburské zastupitelstvo ke
svému jednání. I tentokrát byla hlavním bodem situace kolem nemocnice. Když v říjnu toto zastupitelstvo vyhlásilo veřejnou soutěž na prodej akcií Lužické nemocnice
a polikliniky, a.s., byli členové vedení města Rumburk plní optimismu.
Byli nadšeni, jak to rychle půjde a že nemocnici čekají světlé zítřky. Do prvního
kola veřejné soutěže se přihlásili tři uchazeči, z toho dva údajně splnili kvalifikaci (AGEL a PENTA). Kdo obálky
s nabídkami otevíral a kdo je vyhodnocoval dodnes veřejnost a ani zastupitelé města neví. Mluví se o jakési pracovní
skupině, ale ta nikdy zastupitelstvem a ani radou města jmenována nebyla. Nebyl také předložen žádný protokol z
otevírání a vyhodnocení nabídek, a samotné nabídky zastupitelé neviděli. Toto je proklamovaná transparentnost v praxi
v podání vedení rumburské radnice (ČSSD, ODS a Město lidem). Po té, co obě postupující společnosti podepsaly
mlčenlivost /AGEL a PENTA/, jim byla zpřístupněna prvotní data o nemocnici. Po jejich získání a zřejmě vyhodnocení
už dále společnost AGEL s prověrkou nemocnice nepokračovala. Bylo tedy téměř jisté, že nabídku podávat nebude
a ve hře zůstane už jen PENTA HOSPITALS CZ, s.r.o.

Mlčení, mlžení a lži
V poslední den lhůty pro podání nabídek, tedy 28.2.2018, nabídka společnosti PENTA HOSPITALS skutečně dorazila.
Co se s ní přesně dělo po doručení městu nikdo neví. Protokoly opět předloženy nebyly, ale ještě téhož dne ji dostala na
stůl rada města. Po té nastalo ze strany vedení města dlouhé ticho a mlžení. Jedinou informaci, kterou zastupitelé dostali, byla od místostarosty Rumburku Aloise Kittla, že nabídku aktuálně zasílají právnímu zástupci k jejímu posouzení a rozklíčování. Další informace se zastupitelé dozvěděli až z médií. Nejdříve to byla informace právě místostarosty Kittla
a tiskového mluvčího, /v kuloárech údajně přezdívaného, „mluvky“/ města Rumburk a bývalého šéfredaktora Děčínského
deníku Luďka Stínila o tom, že PENTA bude v rumburské nemocnici investovat 180 milionů korun a že zachová celou stávající strukturu zdravotní péče. Po té se objevila informace, že s porodnicí se už nepočítá. Pak další
informace, že nabídka počítá s úhradou ztráty nemocnice ve výši cca 30 milionů za rok 2017. Nabídku společnosti PENTA zastupitelé města Rumburk obdrželi až 15.3.2018. Pro většinu z nich musel být její obsah nepochybně šok.

Pravda o nabídce – koupíme nemocnici za 1,- Kč a chceme po městu minimálně dalších 100 milionů korun k tomu
Kupní cena za celou nemocnici je totiž v nabídce uvedena jedna koruna česká. O tom, že by PENTA měla uhradit za město ztrátu nemocnice za rok 2017, se v nabídce nepíše. Vedení nemocnice však dodnes ani neví, kolik ztráta za minulý rok vlastně je a stále uvádí svůj optimistický odhad ze srpna minulého roku. Podle nich by to mělo být něco
přes třicet milionů korun. V nabídce také není řešeno, kdo bude hradit ztrátu nemocnice za část tohoto roku do eventuálního prodeje. Odhadem se může jednat o dalších patnáct až dvacet milionů korun. Rozsah zdravotní péče
je v nabídce popsaný zcela obecně. Nikde není uvedeno kolik lůžek, kde na odděleních bude, jak je to u lůžkové péče v ČR běžné uvádět. Nabídka neobsahuje dokonce ani garance na období pěti let, tak jak je požadováno v podmínkách
veřejné soutěže (článek II./bod 4.2). A investice? Ty jsou PENTOU odhadovány na 182 milionů korun na období deseti let. Ale nikde v nich žádné investice na dokončení budovy polikliniky nebo sestěhování a dostavbu do areálu chirurgie nelze najít. Investice jsou uvedeny pouze obecně a neurčitě. Co však v nabídce uvedeno je, že PENTA požaduje po
městu Rumburk nevratný příspěvek ve výši alespoň 100 milionů korun na provedení těchto investic v období nejvýše 10 let. Pokud uvážíme, že za bývalého Švábova vedení se ročně v nemocnici investovalo mezi 15 až 25 miliony korun a nestačilo to, tak odhadované investice ve výši 182 milionů korun na 10 let logicky nic zásadně změnit nemůžou. Lidově
řečeno tyto finance jsou zcela nedostačující. Další „perlou“ nabídky je to, jak je v ní řešeno vypořádání ručení města Rumburk za revolvingový úvěr nemocnice ve výši sedmnácti milionů korun Komerční bance. PENTA v nabídce sice uvádí, že před podpisem kupní smlouvy má být toto ručení města ukončeno, ale už se nikde neuvádí, že toto ručení za úvěr převezme. Vzhledem k tomu, že nemocnice bez ručení města nebo PENTY úvěr od banky nedostane, a bez tohoto 17 milionového úvěru není schopna fungovat, muselo by asi město ještě před podpisem smlouvy těchto 17 milionů do nemocnice „nalít“. Tak by mohlo u banky dojít k ukončení ručení města. Celkově lze zhodnotit, že nabídka PENTY je neúplná, nesplňuje všechny podmínky veřejné soutěže a je tudíž neakceptovatelná.

Co dál? Ohneme to! Stejně tomu nikdo nerozumí.
Součástí podmínek veřejné soutěže byl i termín 31. března, do kdy se má rozhodnout o tom, zda město některou nabídku vybere nebo zda všechny odmítne. Vedení města proto vzhledem k „nejasnostem“ v nabídce vyvolalo jednání s PENTOU. To se uskutečnilo 12. března v Praze v sídle PENTY. Na tomto jednání vedení města přislíbilo prodloužení
lhůty pro vyhodnocení nabídek z 31. března do 30. dubna. Zastupitelstvo města většinou hlasů zastupitelů toto prodloužení schválilo. Zdrželi se jen čtyři zastupitelé - J.Trégr, V.Staněk, E.Dvořák a D.Dvořák. Zastupitel Trégr a Staněk přitom logicky argumentovali, že nabídka nesplňuje podmínky veřejné soutěže a není tedy co vyjasňovat. To
je skutečně v podmínkách vyhlášené soutěže uvedeno. Po termínu odevzdání nabídek nesmí uchazeč nabídku měnit ani doplňovat. Možné je jen vyjasnění. V odůvodnění návrhu na prodloužení předloženém místostarostou
Kittlem je však uvedeno, a to na jednání opakovaně i zaznělo, že lhůta se prodlužuje kvůli tomu, aby PENTA mohla nabídku doplnit, dopracovat nebo podat nabídku druhou, novou. Pokud k tomu tedy dojde, tak se bude nepochybně jednat o porušení podmínek veřejné soutěže (článek II./bod 9.).


Nemocnice bez gynekologicko-porodnického a dětského oddělení
Kdo sledoval zmíněné zastupitelstvo města Rumburk, určitě zaregistroval překvapivé prohlášení zastupitele MUDr.Vondráčka. Ten uvedl, že vlastně od začátku, tedy už přes tři roky říká, že je nesmyl v rumburské nemocnici držet gynekologicko-porodnické a dětské oddělení. A že už se mělo dávno zrušit. Dodal, že je prý potřeba smířit se s faktem,
že porodnice už tady nikdy nebude a s převozem rodiček vlastně ani problém není, protože personál záchranky je každé tři měsíce školen na řešení porodů v sanitce. Škoda, že tento svůj názor pan doktor nesdělil svým voličům ještě před volbami.

Nemocnice v agónii, zbavme se jí, jinak nás čeká konec, tedy zřejmě bankrot
Někteří jiní zastupitelé jako Jiří Pimpara, Alois Kittl, Bronislava Nedvědová, nebo třeba Petr Dubravec, se ani moc netají tím, že se nemocnice chtějí zbavit za každou cenu. To, že jim jde vlastně hlavně o zachování rozsahu zdravotní péče, jim může snad už věřit jen absolutní naivka. Zastupitel Petr Dubravec, který je současně členem představenstva a ředitelem nemocnice dokonce řekl, že dnes už je jasné, že město není schopno do budoucna nemocnici samo provozovat a nemá ani na to, aby provedlo její restrukturalizaci. Pokud prý se nemocnice rychle „nezbavíme“, čeká
jí konec. Pro čtenáře překládáme - „čeká nás jinak bankrot“. Je velice zvláštní slyšet tato slova od člověka, který nese jednu z hlavních odpovědností za totální personální a ekonomický rozvrat a úpadek nemocnice, a který za to ještě dostal přidáno až k 100 tisícům měsíčně.

Zástupci kraje? Hloupý, lžou a křiváci
Na jednání zastupitelstva dorazil i náměstek hejtmana Ústeckého kraje Jaroslav Foldyna. Jeho snahou nepochybně bylo obrousit hrany a obnovit jednání města s vedením kraje. Jaroslav Foldyna byl očividně zaskočen. Od zastupitelky Bronislavy Nedvědové se totiž dozvěděl, že buď to špatně pochopil, a je tedy „hloupý“, nebo mu další náměstek hejtmana Martin Klika podal nepravdivé informace, tedy mu „lhal“. Dále bylo řečeno, že na kraji jsou vlastně „křiváci“ a největší z nich má být hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Rozpaky pak vzbudila výzva MUDr.Vondráčka
směrem k Jaroslavu Foldynovi, aby u ministra zdravotnictví zajistil, aby pan ministr Adam Vojtěch nemocnici podepsal deseti milionovou dotaci na přístrojové vybavení. Tu jim nedávno ministerstvo téměř po dvou letech čekání zamítlo. Rozpaky to budí, protože pokud město nemocnici prodá PENTĚ, tak by oněch 10 milionů korun skončilo právě u této společnosti a ne u města. Perlou zastupitelstva byl však samotný závěr. Místostarosta Pimpara si zřejmě myslel,
že jsou mikrofony již vypnuté. Jinak by nemohl říci, že zastupitelstvo bylo dlouhé kvůli nepřipravenému Foldynovi. Doslova řekl, že takové „nepřipravené lemply“ nemá rád. No, jediné co na to asi lze napsat je - „ještě blbější než jsme si mysleli“.

Starosta Rumburku Jaroslav Sykáček přítomen nebyl
V kuloárech zastupitelstva se také peprně diskutovala i nepřítomnost starosty města Jaroslava Sykáčka na tomto jednání zastupitelstva, který ještě pár dnů před tím tančil na plese města. Pro celou řadu přítomných to zase ale až takové překvapení nebylo. Někteří přítomní to o přestávkách komentovali, že pan starosta se již v minulosti mnohokrát
vyhnul nepříjemným, nebo rizikovým jednáním a byl zkrátka „nemocen“. Padla dokonce velmi ostrá slova, například „to se z toho Jarda zase po...“.

Ničeho se nebojme, máme ve vedení schopné lidi
Na toto poslední jednání rumburského zastupitelstva bylo hodně smutné se dívat. Neznalost, zmar, nerozhodnost, a nikdo neví jakým směrem jít. Nikdo celou záležitost nikam smysluplně a jasně nesměřuje. Pouze pár zastupitelů má jasno. Koaliční zastupitelé to bohužel většinou nejsou. Kdyby bývalé vedení nemocnice /Švábovo/ přišlo s prodejem
nemocnice za jednu korunu, určitě bychom se o tom dočetli v palcových titulkách Děčínského
deníku, a zajisté by to nebylo příjemné čtení. Ale dnes se nic neděje. Občané Rumburku mohou být asi klidní. Za město totiž vede jednání o prodeji místostarosta Alois Kittl. Ten už vlastně má zkušenosti s bankrotem Jednoty Rumburk, a také nynější ředitel nemocnice Petr Dubravec. Ten má údajně mezi známými a bývalými celníky přezdívku
„traktorista“, kvůli své původní kvalifikaci. Vedení města Rumburk si ale ani na chvíli nepřipouští, že by mohlo náhodou dělat něco špatně. Možná by mohlo, místo nevybíravého a nekonečného útočení na vedení kraje, hledat právě s Ústeckým krajem, potažmo s jím vlastněnou Krajskou zdravotní a.s., smysluplné řešení celé situace. -red-

banner
INZERCEZobrazit všechny

Připravujeme...

« Předchozí

ŘíjenDalší »
PoÚtStČtSoNe
   
10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31  
banner
Zubní pohotovost, lékařská pohotovost ... Více info