Dnes je středa 26.2.2020, 21:03, svátek má Dorota.

Proč jsou podmínky prodeje rumburské nemocnice jiné, než byly podmínky pro Ústecký kraj?

obr

10.11.2017 - 

Proč jsou podmínky prodeje rumburské nemocnice jiné, než byly podmínky pro Ústecký kraj?

Rumburk –
V minulých měsících proběhla série jednání mezi městem Rumburk a Ústeckým krajem. Jednání se týkala možného převodu rumburské nemocnice na Krajskou zdravotní, tedy na Ústecký kraj. Jednání však nevedla ke zdárnému převodu nemocnice na kraj. Podmínky, které město Rumburk stanovilo pro převod nemocnice Ústeckému kraji, byly totiž dosti tvrdé. Podmínky pro kraj byly následující:
1) prodej 100% akcií
2) cena akcií bude stanovena na základě ocenění akcií vybranou znaleckou kanceláří a bude odpovídat ceně v čase a místě obvyklé,
3) nový vlastník se zaváže zachovat minimálně stávající počet zaměstnanců společnosti minimálně po dobu dvou let (rozhodné datum ke stanovení počtu zaměstnanců je datum podpisu smlouvy),
4) nový vlastník se zaváže zachovat minimálně stávající rozsah zdravotní péče v odštěpném závodě Lužická nemocnice po dobu minimálně 5 let,
5) nový vlastník se zaváže investovat do infrastruktury společnosti (budovy, zázemí, přístrojové vybavení apod.) během dvou let od podpisu smlouvy částku v minimální výši 80 milionů Kč.

Na říjnovém zasedání zastupitelstva města Rumburk se tedy někteří členové naprosto oprávněně dotazovali, proč v novém návrhu na prodej akcií nemocnice, už v podstatě žádná z tvrdých podmínek není. V rámci projednávání materiálu na vyhlášení veřejné soutěže na prodej akcií nemocnice se na to dotazovali zastupitelé Jaroslav Trégr (Rumburáci.cz) a Václav Staněk (KSČM).
Pro soukromé subjekty rumburští zastupitelé na svém zasedání odsouhlasili podmínky následující:

V prvním kole město požaduje doložit jakou si kvalifikaci, že uchazeč disponuje:
a) Zkušenostmi s provozem lůžkových zdravotnických zařízení v následujících oborech:
- Chirurgické oddělení
- Interní oddělení
- Pediatrické oddělení
- Gynekologicko-porodnické oddělení
- JIP
- Následná lůžková péče
b) Uchazeč musí doložit také zkušenosti s provozem komplementu skládajícího se z RTG a OKBH /oddělení klinické biochemie a hematologie/
Dále město požaduje doložit, že uchazeč provozuje lůžkové zařízení na území České republiky s celkovým obratem větším než 300 milionů ročně v předcházejících třech letech.

Těmito podmínkami v podstatě město Rumburk extrémně výrazně omezí okruh uchazečů, protože subjektů, které mohou splnit tyto podmínky je na českém zdravotnickém trhu minimum.

V druhém kole soutěže už jsou však překvapivě podmínky nastaveny zcela odlišně od těch, než které dostal Ústecký kraj.


Podmínka č.1 –
Uchazeč musí popsat rozsah nabízené zdravotní péče dle jednotlivých odborností a její garance na období pěti let.  (váha hodnocení vyhlašovatelem – 40 %)
U takto nastavené podmínky nelze provést objektivní hodnocení. Nikde totiž nejsou napsána pravidla, co má větší váhu. Tudíž nelze zcela objektivně hodnotit situaci, kdy jeden uchazeč nabídne např. provozování 30 lůžek interny bez JIP a 25 ošetřovatelských lůžek a druhý uchazeč 25 lůžek chirurgie s gynekologií, ale bez porodnice a pět lůžek chirurgického JIP.
V této podmínce chybí stanovení minimálního rozsahu zdravotní péče, tak jako tomu bylo u podmínek pro kraj.

Podmínka č. 2 – Uchazeč musí popsat návrh investic do vybavení Společnosti (včetně investic do nemovitostí Společnosti) v následujících pěti letech po podpisu smlouvy.
(váha hodnocení vyhlašovatelem – 10 %)
Také u této podmínky úplně chybí stanovení minimálního limitu objemu investic, tak jako tomu bylo u podmínek pro kraj.

Podmínka č. 3 – Uchazeč musí podat návrh textu smlouvy o koupi akcíí, která bude obsahovat všechny náležitosti uvedené v příloze č. 4 zadávací dokumentace (dále jen „Kupní smlouva“).
Kupní smlouva tedy musí obsahovat zejména kupní cenu 100 % akcií včetně návrhu úhrady kupní ceny s možností jejich ročních splátek maximálně do pěti let.
Zároveň vyhlašovatel připouští v tomto hledisku možnost předložení návrhu alternativního řešení (koupě majoritní části Akcií s opcí na odkup zbytku Akcií s předem definovaným způsobem výpočtu kupní ceny) včetně návrhu textu příslušné smlouvy. (váha hodnocení vyhlašovatelem – 50 %)
Také v tomto bodě úplně chybí údaj, že se bude jednat o cenu v čase a místě obvyklou, který znalecký posudek stanovil v rozmezí od 37 387 000,- Kč do 56 982 000,- Kč.

Jaký je tedy závěr? Protože podle schválených podmínek, které odsouhlasilo Zastupitelstvo města Rumburk, není uvedena minimální cena za 100% akcií nemocnice podle znaleckého posudku, lze nemocnici v podstatě prodat za 1,-Kč a to ještě na splátky na pět let. Vzhledem k tomu, že kritérium kupní ceny má v hodnocení váhu padesáti procent, nemá potenciální zájemce vlastně ani důvod nabízet nějaké investice do budoucna a rozsah zdravotní péče si může, jak se říká, „vycucat z prstu“, protože žádná sankce za nedodržení v podmínkách stanovená není. Schválené podmínky tak až podezřele nahrávají spekulativním nabídkám a jiné naopak odradí. A proč jsou tyto podmínky jiné, než podmínky pro kraj? Nám jako občanům Šluknovského výběžku zcela zřetelně říkají, že většině rumburských zastupitelů je úplně jedno, co s nemocnicí do budoucna bude, zda ztratí práci téměř 300 jejích zaměstnanců a zejména, kam budeme za lůžkovou zdravotní péčí muset jezdit. Z těchto schválených materiálů vyplívá jediné, nemocnice se chtějí rumburští zbavit za každou cenu.

banner
INZERCEZobrazit všechny

Připravujeme...

« Předchozí

ÚnorDalší »
PoÚtStČtSoNe
     
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29  
banner
Zubní pohotovost, lékařská pohotovost ... Více info