Dnes je středa 21.10.2020, 12:46, svátek má Sabina.

Převod nemocnice na kraj: Starosta města Rumburk Jaroslav Sykáček reagoval pozdě

obr

20.9.2017 

Rumburk - Zastupitelstvo města Rumburku se sešlo dost netradičně na prázdninovém zasedání 27. července. Schválilo tam usnesení, ve kterém pověřilo k jednání s Ústeckým krajem o podmínkách převodu Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. starostu Jaroslava Sykáčka, místostarosty Jiřího Pimparu a Aloise Kittla, a radního Karla Schäfera. Zastupitelstvo města Rumburk současně stanovilo i podmínky převodu Lužické nemocnice a polikliniky na Ústecký kraj. Podmínky pro Ústecký kraj rumburští zastupitelé stanovili následovně:

1) prodej 100% akcií
2) cena akcií bude stanovena na základě ocenění akcií vybranou znaleckou kanceláří a bude odpovídat ceně v čase a místě obvyklém
3) nový vlastník se zaváže zachovat minimálně stávající počet zaměstnanců společnosti minimálně po dobu dvou let (rozhodné datum ke stanovení počtu zaměstnancůje datum podpisu smlouvy),
4) nový vlastník se zaváže zachovat minimálně stávající rozsah zdravotní péče v odštěpném závodě Lužická nemocnice po dobu minimálně 5 let,
5) nový vlastník se zaváže investovat do infrastruktury společnosti (budovy, zázemí, přístrojové vybavení apod.) během dvou let od podpisu smlouvy částku v minimální výši 80 milionů Kč.

V praxi je zcela běžné, že pokud jsou takto „ostré“ podmínky nastavovány státu nebo kraji, jsou předem předjednány s protistranou v tomto případě tedy s Ústeckým krajem. To se však zřejmě nestalo. Vyplívá
to totiž z dopisu, který hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček napsal starostovi Jaroslavu Sykáčkovi, na němž je datum 30. srpna. Kraj tak byl velmi překvapen. Nestandartní je také to, že dopis s usnesením
červencového zastupitelstva města Rumburk, zaslal starosta Jaroslav Sykáček hejtmanovi Oldřichu Bubeníčkovi až 17. srpna tedy skoro tři týdny po té. To i přesto, že jako člen zastupitelstva Ústeckého
kraje musel vědět o tom, že rada kraje bude zasedat 16. srpna a na programu bude mít právě problematiku Lužické nemocnice. Zdá se, jako by starostovi Jaroslavu Sykáčkovi na řešení této problematiky až tak
nezáleželo. Na tyto skutečnosti hejtman Bubeníček v dopise starostovi Sykáčkovi reagoval takto: „V prvé řadě mi dovolte podotknout, že Ústecký kraj se intenzívně připravuje na jednání o případném převzetí odpovědnosti
za provozování zdravotnického zařízení nemocnice v Rumburku, a je třeba najít pro toto nejjednodušší a nejméně rizikovou cestu. Přivítal bych proto ze strany města včasnější předávání informací o tak zásadních věcech, jako jsou
podmínky města pro převod akcií Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. z vlastnictví města do vlastnictví Ústeckého kraje. Návrh podmínek nám byl doručen bohužel až po jednání rady kraje dne 16.8.2017, o jehož výstupech jsem Vás bezodkladně
informoval.“ V dopise hejtman Oldřich Bubeníček také reaguje na podmínky stanovené rumburským zastupitelstvem, „Rada Ústeckého kraje Vámi předložené podmínky projednala dne 30.8.2017 a v návaznosti na
materiál, který bude projednáván na Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 11.9.2017 Vám sděluji, že Ústecký kraj bude hledat nejvhodnější postup pro zajištění zdravotních služeb ve Šluknovském výběžku, které dosud poskytuje Lužická nemocnice
a poliklinika, a.s., a to až na základě komplexní prověrky (zejména finanční, daňové a právní). Zastupitelstvem města Rumburk navrhované podmínky jsou v této chvíli předčasné, a mohlo by se zdát, že jde o předem připravený a projednaný
postup prodeje prosperující společnosti.“ Na 7. zasedání zastupitelstva Ústeckého kraje, které se konalo 11. září, však dali krajští zastupitelé jasně najevo, že návrhy rumburských jsou pro kraj zcela neakceptovatelné.
Rumburští totiž v den, kdy se krajské zastupitelstvo konalo, přinesli pozměňovací návrh, aby došlo k převzetí nemocnice již 31.12.2017. Pro tento návrh hlasovali z celého zastupitelstva pouze navrhovatelé Jiří Pimpara a Jaroslav Sykáček.
To, že tak hlasovala většina zastupitelů, je však logický krok, vzhledem k faktu, že se jedná o stovky miliónů korun. Krajští zastupitelé vlastně ani neznají opravdový ekonomický stav nemocnice. Ten bude znám až po komplexní prověrce, kterou
si kraj nechává vypracovávat /zejména finanční, daňové a právní/. Kolem celého tématu se strhla velmi emotivní debata. „Krajští zastupitelé se v žádném případě nesnaží překazit převod Lužické nemocnice pod kraj. Rád bych zdůraznil, že vedení
kraje a krajští zastupitelé se snaží, aby byla zachována důstojná a dostupná zdravotní péče pro občany celého Šluknovského výběžku. Ale takto složitý právní úkon, jako je převod Lužické nemocnice pod kraj, je třeba pečlivě probrat, také vzhledem k
právním dopadům“, řekl nám krajský zastupitel a náměstek hejtmana Petr Šmíd z Varnsdorfu. V tuto chvíli to působí dojmem jakoby se vedení města Rumburk snažilo o zbavení odpovědnosti za skutečný ekonomický stav nemocnice. Mají občané
Šluknovského výběžku očekávat ještě další překvapení, které jim rumburští připraví? Ústecký kraj Lužickou nemocnici do konce letošního roku s největší pravděpodobností tedy nepřevezme. O prodeji Lužické nemocnice Ústeckému kraji se ale bude
dále jednat, a to 19. září. /výsledek jednání nebyl v době uzávěrky Zpravodaje znám/. Lidově řečeno, vedení kraje ví o tom, jak neutěšený stav po všech stránkách v rumburské nemocnici panuje, a že zřejmě nechce a nebude za nemocnici a město
Rumburk přebírat dluhy a odpovědnost za ně. Dalo by se říci, že kraj přišel na to, že mu zástupci Rumburku v čele se starostou Sykáčkem „mydlí schody“ a jasně sdělil, že touto cestou jít nehodlá. Další otázkou, která se v tuto chvíli logicky nabízí je, zda
chování rumburských není jen blamáží a na obzoru se již neobjevil další zájemce o koupi nemocnice. V úvahu by určitě připadala společnost PENTA, nebo některá z jiných soukromých investičních skupin. 

 

 

 

banner
INZERCEZobrazit všechny

Připravujeme...

« Předchozí

ŘíjenDalší »
PoÚtStČtSoNe
   
10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31  
banner
Zubní pohotovost, lékařská pohotovost ... Více info